KV.RAH.LAIT/Tuki Maailmanpankin metsähiilirahaston valmiusrahastolle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.11.2012

KV.RAH.LAIT/Tuki Maailmanpankin metsähiilirahaston valmiusrahastolle

Kuvaus

Maailmanpankin metsähiilirahasto (FCPF) tukee kehitysmaita hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Se koostuu kahdesta rahastosta: varsinaisen hiilirahaston pilotista, sekä sille pohjaa luovasta valmiusrahastosta. Valmiusrahaston varoilla mm. tuetaan hallinnon kehittamistä ja metsävarojen kartoittamista, vähennetään metsäkadon aiheuttamia päästöjä sekä mallinnetaan tarvittavat ennustukset hiilipäästöjen tulevasta kehityksestä. FCPF:tä suunniteltaessa on otettu kattavasti huomioon muut toimijat kuten UNFCCC prosessi ja tukeutuminen kehitysmaiden omiin suunnitelmiin. FCPF:n ODA kelpoisen valmiusrahaston (Readiness Fund) pääoma on 2011 (maksut ja sitoumukset)217,4 milj. US dollaria. FCPF:n tavoitteena on auttaa kehitysmaita metsäkadon aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja tuottaa verifioitua tietoa, kokemuksia ja malleja ilmastosopimuksen osaksi kaavaillun REDD+ mekanismin perustamiseksi. Metsäkato tuottaa 20% globaaleista hiilidioksidipäästöistä ja on siten potentiaalinen kohde pyrittäessä vähentämään päästöjä.

Rahoituspäätös  16.11.2012

4 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Metsätalouden kehittäminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

80700173

Tunnus

UHA2011-006410

Sivua muokattu

16.11.2012