Kirkon ulkomaanapu, uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.08.2019

Kirkon ulkomaanapu, uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkosto

Kuvaus

Hankkeella tuetaan vuosina 2019-2020 Kirkon ulkomaanavun (KUA) toimintaa uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkoston (Network for Religious and Traditional Peacemakers) sihteeristönä yhteensä 940 000 eurolla. Verkoston toiminta kohdistuu kehitysmaihin. Verkoston pitkän aikavälin vaikutustavoitteena on häiriöille vastustuskykyisemmät ja inklusiivisemmat rauhanprosessit, jotka mahdollistavat kestävän rauhan. Sen toiminta tähtää rauhanvälityksen ja konfliktinratkaisun tehostamiseen vahvistamalla konfliktimaiden yhteiskuntien omaa omistajuutta ja tukemalla uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden potentiaalia vaikuttaa rauhan puolesta. Verkoston työ jäsentyy vuosina 2019 - 2020 kolmen eri temaattisen kokonaisuuden alle, jotka ovat 1) rauhantyön tuki, 2) inklusiivisuus rauhantyössä 3) temaattinen asiantuntemus väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyssä. Verkostoitumisen ohella työn läpileikkaavia muotoja ovat tutkimus ja koulutus. Verkoston työtä toteutetaan jäsenistön kautta ja mm. Keski-Afrikan tasavallassa, Keniassa, Somaliassa sekä Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa. Hanketta on tuettu vuodesta 2014. Aloite on kansainvälisesti innovatiivinen ja se on saanut hyvää palautetta aktiivisuudestaan. Hanke tukee sekä Suomen kehityspoliittisia että rauhanvälitystoiminnan tavoitteita. Suomelle on tärkeää, että verkosto on läheisessä yhteistyössä YK:n kanssa ja tukee sen toimia myötävaikuttaen siten sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi että rauhanvälityksen vahvistamiseksi. Hanke tukee osaltaan myös suomalaisen rauhanvälityskapasiteetin kasvattamista. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten osallistaminen rauhanprosesseissa ovat keskeisiä tavoitteita, vaikka uskonnolliset ja perinteiset toimijat ovat usein haastava viiteryhmä. Verkosto työskentelee myös väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi. Vuonna 2018 valmistunut ulkoministeriön rahoittama evaluointi verkostosta oli myönteinen ja huomioi mm. verkoston relevanssin kansainvälisesti. Verkosto on saavuttanut tuloksia mm. uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden saamisessa mukaan rauhanprosesseihin sekä vuoropuhelun vahvistamisessa. Vuonna 2018 prioriteetteja olivat mm. rauhantyö Somaliassa sekä dialogi buddhalaisten ja muslimien välillä Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa.

Lisätietoa

https://www.peacemakersnetwork.org/

Rahoituspäätös  07.08.2019

940 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%
  • Osallistuminen kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin 35%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 15%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanavun säätiö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892283

Tunnus

UHA2019-003768

Sivua muokattu

16.10.2019