Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

YK:n Vammaisten ihmisoikeuksien kumppanuusrahasto UNPRPD

Kuvaus

Maailmassa on n. 1 miljardi eri tavoin vammaista ihmistä, eli. n. 16 % maapallon väestöstä. Heitä uhkaavat erityisesti kehitysmaissa köyhtyminen ja monenlainen syrjäytyminen (syrjivä oikeuslaitos, koulutusjärjestelmä, infrastruktuuri, terveyspalvelut, poliittinen osallistuminen, asenteet jne.) YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien kumppanuusrahasto UNPRPD on YK-järjestöjen (mukana UNDP, UNICEF, ILO, ITU, WHO, UN-DESA, OHCHR, UNFPA, UNESCO, UN Women), hallitusten ja vammaisjärjestöjen kumppanuusohjelma, johon voivat liittyä myös yksityiset rahoittajat ja kansainväliset järjestöt. Ohjelman rahastoa hallinnoi UNDP. Kumppanuuden tavoite on edistää kansallisten ja paikallisten toimijoiden (erit. hallitukset ja vammaisjärjestöt) kykyä panna toimeen vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta (CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Tämä tapahtuu valtavirtaistamalla vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet YK-järjestöjen yhteisiin Yksi YK –ohjelmiin ja rahoittamalla vammaisia henkilöitä tukevia maa-, teema-, ja aluekohtaisia sekä globaaleja hankkeita. UNPRPD edistää myös inklusiivista kehitystä kansainvälisesti sovittujen kehitystavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2020 käynnistyneellä neljännellä rahoituskierroksella vastaanotettiin hakemuksia 110 maasta, ja näistä valittiin 26 ensimmäisen vaiheen toteutukseen. Hankkeet suunnitellaan maatasolla tiiviissä yhteistyössä vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen, kansallisten viranomaisten ja YK-järjestöjen kesken. Suomen rahoitus oli v. 2012-2022 yht. 20,9 milj. € (suurin rahoittaja, toisena Australia). Vuonna 2023 tukeen on varattu 2 milj. €. Suomi on aiemmin tukenut UNPRPD:n hanketta, jolla on parannettu Ukrainan naapurimaihin paenneiden vammaisten henkilöiden pääsyä mm. terveyspalveluihin. Hanke osaltaan edesauttaa pmi Opron hallitusohjelman toimeenpanoa. Suomi on UNPRPD:n johtokunnan ja hallintokomitean jäsen. UNPRPD:n reaaliaikainen nettiportaali: http://mptf.undp.org.

Lisätietoa

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/RPD00(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten tasa-arvo
  • Vammaisinklusiivisuus

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 70%
  • Sosiaaliturva 15%
  • Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille 15%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89892250

Tunnus

UHA2023-011139

Sivua muokattu

02.11.2023