Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Saving Lives Entity (SALIENT) - Aseellisen väkivallan vähentämiseen tähtäävä muutosohjelma kestävän kehityksen edistämiseksi

Kuvaus

Saving Lives Entity (SALIENT) -pienaserahasto on pieniä avustuksia myöntävä globaali hanke, joka edistää kokonaisvaltaisia lähestymistapoja pienaseiden ja aseellisen väkivallan vähentämiseen kohdemaissa. SALIENT toimii YK:n rauhanrakennusrahaston (PBF) alla. SALIENT puuttuu käsiaseiden laittomaan kauppaan ja väärinkäyttöön sekä kysyntä- että tarjontapuolella ja tukee kohdemaiden kansallisia aloitteita kokonaisvaltaisella ja muutosvoimaisella lähestymistavalla sukupuolinäkökulma vahvasti huomioiden. YK:n aseriisuntatoimiston ja kehitysohjelman toisiaan täydentävää asiantuntemusta ja toimintakapasiteettia hyödyntäen SALIENT tukee katalyyttisiä toimia, joilla pienaseiden valvonta otetaan käyttöön ja valtavirtaistetaan osaksi kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa. Kehitysmaat ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset kärsivät eniten pienaseista ja aseellisesta väkivallasta. Laittomien käsiaseiden laajan levinneisyyden ankarimmat vaikutukset kohdistuvat haavoittuviin väestöryhmiin ja kehitysmaihin, erityisesti niihin, jotka ovat joutuneet tai joutuvat selviytymään aseellisista konflikteista tai jotka kohtaavat laajalle levinnyttä rikollista väkivaltaa. Ongelmaa pahentaa se, että monilta kehitysmailta puuttuu kattava politiikka, lainsäädäntö, henkilöstö, koulutus, tilat ja välineet, jotta ne voisivat kerätä luotettavia tietoja, kehittää ja panna pysyvästi täytäntöön kokonaisvaltaisia pienaseiden valvontatoimenpiteitä, toteuttaa tehokasta toimielinten välistä koordinointia sekä hyväksyä ja panna täytäntöön pienaseiden eri näkökohtia koskevia lakeja ja asetuksia. Hankkeen suorat hyödynsaajat ovat kohdemaiden viranomaiset ja epäsuorat hyödynsaajat ne siviilit, joiden perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen on todennäköisempää parantuneen pienasehallinnon ja turvallisuustilanteen ansiosta. SALIENT-rahoittajamaita ovat Suomen lisäksi Japani, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi ja Uusi-Seelanti. Suomen tuki rahastolle on 200 000 euroa / vuosi v. 2023-2026, yhteensä 800 000 euroa.

Lisätietoa

https://www.un.org/disarmament/salient/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten tasa-arvo

Toimiala

  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 50%
  • Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 25%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89893275

Tunnus

UHA2023-003605

Sivua muokattu

12.10.2023