Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UNSCAR/Pienaseisiin liittyvien kansainvälisten sitoumusten toimeenpano kehitysmaissa

Kuvaus

YK:n aseriisuntatoimiston alaisen UNSCAR-rahaston (UN Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation) avulla tuetaan pienaseisiin liittyvien kansainvälisten sitoumusten toimeenpanoa. Rahastosta rahoitetaan YK-järjestöjen, kansainvälisten ja alueellisten organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja tutkimusinstituuttien hankkeita, joilla tuetaan kehitysmaita turvallisuuteen liittyvien hallintorakenteiden kehittämisessä, sidosryhmien tietoisuuden ja kapasiteetin lisäämisessä sekä aihepiiriin liittyvää tutkimusta ja parhaiden toimintatapojen jakamista ml. etelä-etelä yhteistyössä. Hankkeiden avulla pyritään valvomaan laillista ja estämään laitonta pienasekauppaa, kehittämään pienaseiden varastointia ja merkitsemistä sekä vähentämään pienaseiden kulkeutumista terroristeille ja muille tahoille, jotka käyttävät niitä tarkoituksenvastaisesti. Samalla kannustetaan kehittyviä maita sitoutumaan kansainvälisiin sopimuksiin ja velvoitteisiin sekä toimeenpanemaan niitä, mikä lisää turvallisuutta ja edistää kehitystä. UNSCAR-rahasto on korostanut gender-näkökulman huomioimista rahoitettavissa hankkeissa. Useissa kehitysmaissa ja hauraissa valtioissa heikko turvallisuustilanne ja epävakaus estävät kestävän kehityksen. Laiton asekauppa ja pienaseiden hallitsematon leviäminen edistävät konflikteja ja väkivaltaa ja tekevät konfliktien hillitsemisestä, lopettamisesta ja rauhan pysyvyydestä yhä vaikeampaa. Laiton asekauppa ja pienaseväkivalta estävät sosioekonomista kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista. Pienaseväkivalta kohdistuu myös heikoimmassa asemassa oleviin ml. lapsiin ja naisiin. Pienaseiden saatavuuden vaikeutuminen ja väkivallan väheneminen edistävät ihmisten oikeutta elämään ja turvallisuuteen sekä vähentävät sukupuolittunutta väkivaltaa. Odotetut hyödynsaajat ovat kehitysmaiden väestö ml. haavoittuvat ryhmät, jotka kohtaavat pienaseväkivaltaa korostetun paljon. Suomen tuki rahastolle on 250 000 euroa / vuosi v. 2023-2026, yhteensä 1 000 000 euroa.

Lisätietoa

http://www.un.org/disarmament/UNSCAR/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 80%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 20%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

YK:n aseidenriisuntatoimisto

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89892390

Tunnus

UHA2023-003892

Sivua muokattu

06.10.2023