Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UNIDIR - Ammus- ja pienasehallinnon kehittämishanke

Kuvaus

Hankkeen tavoite on kansallisen kapasiteetin ja hyvän hallinnon periaatteiden kehittäminen pienaseisiin ja ammuksiin liittyen kohdemaissa. Hankkeessa pyritään edistämään yhtenäistä ja kansainvälistä YK-tason lähestymistapaa tehokkaalle ammus- ja pienasehallinnolle. Useilla konflikteista toipuvilla mailla on suuria ongelmia hallinnoida maassa olevia ase- ja ammusmääriä. UNIDIRilla on laajaa kokemusta vastaavasta asiantuntijatyöstä, ml. aiemmin Suomen tukemien Somalia- ja Conventional Arms Programme (CAP) -hankkeiden tiimoilta. UNIDIR on tarjonnut asiantuntijatukea YK:ssa toimivalle ampumatarvikkeita käsittelevälle hallitustenväliselle asiantuntijaryhmälle (GGE) tavanomaisten ampumatarvikkeiden hallintaan liittyvistä keskeisistä kysymyksistä, ml kansainvälinen yhteistyön sekä avun tarpeet ja painopisteet. Somaliassa UNIDIR on edistänyt kansallista vuoropuhelua viranomaisten ymmärryksen lisäämiseksi pienaseiden ja ampumatarvikkeiden hallinnon perusvalmiuksista. Yhteistyössä useiden Afrikan maiden kanssa UNIDIR on löytänyt tapoja vahvistaa konkreettisesti kansallisia ja alueellisia WAM-tiekarttoja (Weapons and Ammunition Management) WAM-toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon tukemiseksi Afrikassa. Hankkeen suorat hyödynsaajat ovat eri maiden viranomaiset ja epäsuorat hyödynsaajat ne siviilit, joiden perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen on todennäköisempää parantuneen asehallinnon ja turvallisuustilanteen ansiosta. Suomen tuki hankkeelle on 100 000 euroa / vuosi v. 2024-2026, yhteensä 300 000 euroa.

Rahoituspäätös

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 40%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

United Nations Institute for Disarmament Research

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89891981

Tunnus

UHA2023-003602

Sivua muokattu

06.10.2023