Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

ADD SL Suunnitteluvarat 2023

Kuvaus

Addis Abeban suurlähetystön suunnittelurahaa käytetään maaohjelman tukemiseen kuten hankkeiden suunnitteluun ja seurantaan, niihin liittyvän dokumentaation laadintaan ja päivittämiseen, maatason avunantajaryhmän (DPG) tukeen, kehitysyhteistyöhön liittyvään koulutukseen, työpajojen, kokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen sekä alueellisen yhteistyön seurantaan. Suunnittelumäärärahojen käyttö liittyy Suomen ja Etiopian väliseen kehitysyhteistyöhön ja se tukee Etiopian kehitystä. Tämä varmistetaan kohdentamalla suunnittelumäärärahojen käyttö pääasiassa Etiopian maaohjelman toteuttamiseen, päivittämiseen, ohjelma- ja hankeyhteistyön valmisteluun, tavoitteiden arviointiin ja seurantaan, sekä laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen, avun tuloksellisuuden edistämiseen ja yhteistyön kannalta relevanttiin koulutukseen ja tilaisuuksien järjestämiseen. Addis Abeban suunnitteluvarojen tarve on 60 000 euroa vuoden 2023 määrärahoista.

Rahoituspäätös

60 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten tasa-arvo
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816809

Tunnus

UHA2023-010275

Sivua muokattu

26.09.2023