Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Kauttakulkusiirtolaisten terveyden ja suojelun parantaminen Marokossa, Egyptissä, Libyassa, Tunisiassa ja Jemenissä (vaihe III)

Kuvaus

Kansainvälisen siirtolaisjärjestö IOM:n (International Organization for Migration) hankkeen tavoitteena on tukea ja täydentää kansallisten ja paikallisten toimijoiden työtä Marokossa, Tunisiassa, Egyptissä, Libyassa ja Jemenissä kauttakulkusiirtolaisten terveyden ja suojelun edistämiseksi. IOM toteuttaa jokaisessa maassa erilaisia aktiviteetteja, kuten esim. suoraa avustusta lääketieteellistä ja humanitaarista apua tarvitseville siirtolaisille, tukea kansallisille viranomaisille siirtolaisia ja heitä vastaanottavia yhteisöjä koskevissa terveysasioissa sekä valtion ja muiden terveyspalveluja tuottavien tahojen kapasiteetinkehittämistä siirtolaisten erityistarpeet huomioivien terveyspalvelujen kehittämiseksi. Hankkeessa priorisoidaan kaikissa haavoittuvimmassa asemassa olevat siirtolaiset kuten ihmiskaupan uhrit, naiset, sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit ja ilman huoltajaa olevat lapset. Lisäksi IOM edistää alueellista dialogia ja yhteistyötä siirtolaisasioissa. Hanke on jatkoa vuosina 2015 ja 2018 alkaneille hankkeille, jonka aikana on avustettu ja koulutettu siirtolaisia, kohdemaiden viranomaisia, kansalaisjärjestöjen edustajia ja terveydenhuollon ammattilaisia siirtolaisia ja heidän terveydenhoitoa koskevissa asioissa. Kyse on lisämyönnöstä vuonna 2020 alkaneelle 3. hankevaiheelle. Suomen tuki hankkeen 17 kuukauden jatkolle on 1 500 000 euroa. Kokonaistuki hankkeelle vuosina 2020-2024 on 5 000 000 euroa.

Rahoituspäätös

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Terveystietouden edistäminen 50%
  • Hallittu, turvallinen ja vastuullinen maahanmuutto ja liikkuvuus 25%
  • Ihmisoikeudet 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900420

Tunnus

UHA2023-005393

Sivua muokattu

08.08.2023