Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

International IDEA

Kuvaus

Demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet ovat Suomen ulkopolitiikan arvoperustan keskeisiä pilareita. Demokratiakysymykset ovat nyt globaalisti vahvasti esillä Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan ja Yhdysvaltojen käynnistämien demokratiahuippukokousten myötä. Suomi on myös YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsen kaudella 2022-2024, mikä antaa mahdollisuuden kansalais- ja poliittisten oikeuksien edistämiselle monenkeskisessä järjestelmässä. Rauhanomaiset ja demokraattiset yhteiskunnat ovat lisäksi yksi Suomen kehityspolitiikan painopistealueista, jonka kautta pyritään vahvistamaan muun muassa vahvoja, edustuksellisia poliittisia ja oikeudellisia instituutioita kehittyvissä maissa. Kansainvälinen demokratia- ja vaaliapuinstituutti (International IDEA) on johtava, yksinomaan demokratiatukeen keskittyvä monenkeskinen järjestö. IDEA edistää demokratiaa useissa kehittyvissä maissa ja uusissa demokratioissa toteuttamalla demokratiatukihankkeita ja vahvistamalla globaalia tietopohjaa demokratiasta. Suomi on ollut International IDEA:n jäsen sen perustamisvuodesta 1995 lähtien ja toimi järjestön varapuheenjohtajana vuonna 2022. Suomi on myöntänyt International IDEA:lle yleisavustusta vuosina 2001–2015 ja 2021-2022 sekä rahoittanut muun muassa IDEA:n alueellista yhteistyötä Afrikassa ja maakohtaista yhteistyötä Nepalissa. Parhaillaan Suomi rahoittaa demokratian palauttamiseen liittyvää IDEA:n hanketta Myanmarissa. Vuosille 2023-2024 myönnettävä yleisavustus käytetään vuonna 2023 voimaan astuneen International IDEAn uuden keskipitkän aikavälin strategian toimeenpanoon. Tarkoituksena on tukea erityisesti 1) digitalisaatiota ja demokratiaa koskevan uuden strategisen teemakokonaisuuden käynnistämistä ja toteuttamista sekä 2) Ukrainan valmistautumista tuleviin presidentinvaaleihin. Teemakokonaisuuden valmistelua tuettiin jo Suomen vuoden 2022 yleisavustuksella. www.idea.int

Lisätietoa

www.idea.int

Rahoituspäätös

660 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vaalit 50%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 50%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Ota yhteyttä

keo-02

Rahoituskohteen numero

89893255

Tunnus

UHA2023-004939

Sivua muokattu

07.08.2023