Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus FinCEED

Kuvaus

Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus FinCEED vahvistaa suomalaisten opetusalan toimijoiden valmiuksia toimia kehitysyhteistyössä, edistää opetusalan osaamisen saamista kehittyvien maiden ja monenkeskisten toimijoiden käyttöön, ja tukee kehitysyhteistyön kumppanimaiden pyrkimyksiä laadukkaan ja inklusiivisen koulutuksen tarjoamiseksi Suomen kehityspoliittisen linjausten mukaisesti. FinCEED tavoittelee Suomen roolin vahvistamista oppimisen kriisin ratkaisuissa ja suomalaisen osaamisen pitkäjänteistä hyödyntämistä opetusalan kehitysyhteistyössä. FinCEEDillä on neljä päätoimintoa: 1) asiantuntijaverkosto ja –tuki: opetusalan asiantuntijoiden hyödyntäminen kahdenvälisessä ja monenkeskisten toimijoiden kautta tehtävässä kehitysyhteistyössä, 2) opetusalan kehitysyhteistyön kansainvälisten hankkeiden koordinointi ja toimeenpano, 3) opetusalan kehitysyhteistyön osaamisen vahvistaminen, ja 4) vaikuttamistyö ja verkostoituminen: opetusalan kehityspolitiikan, monitoimijayhteistyön, viestinnän ja vaikuttamisen vahvistaminen. Yhtenä toimintamuotona FinCEEDin kautta on lähetetty kansallisia asiantuntijoita Euroopan komission kansainvälisten kumppanuuksien osastolle (INTPA G3) sekä EU-delegaatioihin Etiopiaan ja Nigeriaan. Sekondeeraukset ovat opetusalan kehityspolitiikan erityisasiantuntijatehtäviä, joiden tavoitteena on opetussektorin kehitysavun tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistaminen, strateginen suunnittelu, avunantajayhteistyö ja politiikkavuoropuhelun syventäminen. Tämä lisämyöntö koskee FinCEEDin kautta EU-tehtäviin lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden tehtävien jatkorahoitusta syksyyn 2024 asti. FinCEED toimii osana Opetushallitusta, ja sen strategisesta ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Rahoituspäätös

363 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Opetushallitus

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89893150

Tunnus

UHA2023-005714

Sivua muokattu

20.07.2023