Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Opetuksen resilienssin vahvistaminen Etiopiassa/Education Cannot Wait

Kuvaus

Etiopiassa pitkäaikaiset ihmisen ja luonnon aiheuttamat katastrofit sekä ilmastonmuutos ovat aiheuttaneet maan sisällä siirtymistä, joka on ajanut yli kaksi miljoonaa ihmistä pois kodeistaan. Vaikka vuoden 2018 seuraamat myönteiset poliittiset muutokset ovat olleet merkittäviä, sen jälkeen vanhat konfliktit ovat syventyneet ja uusia syntynyt. Vuonna 2021 kriisitilanteessa opetusta tarvitsevien lasten määrä entisestään kasvoi. Tigrayn osavaltiossa marraskuussa 2020 puhjenneen sotilaallisen konfliktin ja Covid-19 -pandemian aiheuttaman koulujen sulkemisen johdosta n. 1,3 miljoonan lapsen arvioidaan olevan kouluopetuksen ulkopuolella. Näistä arviolta 85 000 on pakolaislapsia. Education Cannot Wait (ECW) -rahaston “Increasing Access to Protective, Inclusive Learning Opportunities for Crisis-Affected Children in Tigray Region” -hanke on osa ECW:n laajempaa Etiopian ohjelmaa, joka pyrkii vastaamaan Tigrayn akuuttiin kriisitilanteeseen. Hankkeen toimeenpanijoina maatasolla toimivat Unicefin Etiopian maatoimisto ja sen valitsemat toimeenpanijajärjestöt. Tigrayn hankkeen pitkän aikavälin tulostavoitteena on parantaa kriisitilanteissa elävien lasten oppimista parantamalla opetuksen kriisinkestävyyttä ja laatua. Välittöminä tulostavoitteina ovat: 1) Yhdenvertainen pääsy turvalliseen, suojelevaan ja oppimista edistävään esi- ja alakouluympäristöön on lisääntynyt kriisitilanteissa eläville tytöille ja pojille, sekä vammaisille lapsille, opetuksen kriisivasteen ja kehitystavoitteiden välistä neksuslähestymistapaa ylläpitäen Tigrayssa, 2) Kriisitilanteissa elävien tyttöjen ja poikien sekä vammaisten lasten opetuksen laatu ja relevanssi on kohentunut, 3) Kriisitilanteessa elävien tyttöjen, poikien sekä vammaisten lasten koulunkäynnin jatkuvuus ja nivelvaiheet parantuvat sekä 4) Koulutusinstituutioiden kapasiteetti on vahvistunut kriisitietoisen koulutuksen tuottamisessa. Suomi tukee hanketta 2 miljoonalla eurolla. Vuodelle 2023 on myönnetty lisäksi 3 miljoonan euron tuki humanitaarisena apuna.

Rahoituspäätös

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Katastrofiriskien vähentäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 55%
  • Välitön hätätilan jälkeinen jälleenrakennus ja kunnostus 45%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816965

Tunnus

UHA2023-005696

Sivua muokattu

28.06.2023