Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UNDP/Vuosiavustus 2023

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n kehitysohjelmalle UNDP (United Nations Development Programme) vuonna 2023. UNDP:n tehtävänä on tukea maita inhimillisen kehityksen saavuttamisessa. UNDP on keskeisessä asemassa uusien kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa vuosina 2016–2030. Mandaattinsa mukaisesti UNDP tukee maiden kehitysstrategioiden suunnittelu- ja toimeenpanokapasiteetin kehittämistä ja YK-järjestelmän laajuista koherenssia. UNDP tarjoaa muille YK-järjestöille keskeisiä hallinto- ja tukipalveluita talous- ja henkilöstöhallinnon, tietotekniikan ja hankintojen alalla myös humanitaarisissa tilanteissa. UNDP:n toiminta edistää laajasti Suomen kehityspolitiikan painopisteitä ja tavoitteita.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

80600101

Tunnus

UHA2023-001645

Sivua muokattu

22.06.2023