Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Kauppa ja ihmisarvoinen työ

Kuvaus

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on YK:n työelämän oikeuksiin keskittyvä järjestö. ILO:n kolmikantaisessa järjestelmässä ovat edustettuina hallitukset, työnantajat ja työntekijät. ILO laatii kansainväliset työelämän standardit. Ratifioidessaan ILO:n yleissopimuksia valtiot sitoutuvat työelämän normien toimeenpanoon kansallisesti. Köyhemmillä kehitysmailla on haasteita työelämän oikeuksien toimeen- ja täytäntöönpanossa. Hanke toteutetaan viidessä Afrikan kumppanimaassa Kap Verde, Norsunluurannikko, Ghana, Madagaskar ja Mosambik. Lisäksi hankkeessa on varattu pienemmät osuudet Vietnamissa sekä muissa kehittyvissä maissa toteutettaville osuuksille. Hanke on osa EU:n komission ja ILO:n vuonna 2019 aloittamaa laajempaa hankekokonaisuutta, jossa on mukana yllä mainittujen Afrikan maiden lisäksi myös kumppaneita Aasiasta ja Latinaisesta Amerikasta. Hankkeen tavoitteena on edistää työelämän oikeuksien toimeenpanoa kumppanimaissa. Erityisiä painopistealueita hankkeessa ovat ILO:n keskeisten yleissopimusten toimeenpano, lapsityövoiman ja pakkotyön käytön ehkäiseminen, tasa-arvo työpaikoilla, vastuullinen liiketoiminta sekä vihreä talous. Hankkeen ensisijainen kehityspoliittinen painopistealue on 2: Kehitysmaiden talouselämä on lisännyt työpaikkoja, elinkeinoja ja hyvinvointia. Hanke edistää erityisesti kestävän kehityksen tavoitetta 8 ja sen alatavoitteita 8.8, 8.7, 8.5 ja 8.a.1. Hanke on alustavan arvion mukaan vähintään ihmisoikeusprogressiivinen. Hyödynsaajia ovat ensisijaisesti kumppanimaiden eri viranomaiset, työnantajien ja työntekijöiden edustajat sekä yksityinen sektori. Hankkeen oikeudenhaltijat ovat hankkeen kumppanimaiden työntekijät yleisesti ja erityisesti lapset ja naiset. Kyseessä on hallitusten väliselle järjestölle (ILO) myönnettävä valtionavustus. Hanke on alun perin ILO:n ja EU:n komission suunnittelema ja osa laajempaa kolmella mantereella toteutettavaa kokonaisuutta. Suomi rahoittaa hankkeen Afrikka-osuutta, pientä osuutta Vietnamissa sekä pientä kehittyviin maihin kohdistuvaa osuutta.

Rahoituspäätös

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Työoikeudet 90%
  • Vastuullinen liiketoiminta 10%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

ILO (ei yleistuet)

Ota yhteyttä

kpo-30

Rahoituskohteen numero

29892487

Tunnus

UHA2023-001355

Sivua muokattu

20.06.2023