Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Education Cannot Wait/Suomen tuki rahastoon

Kuvaus

Ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit, sodat ja pitkittyneet konfliktit ja niistä seurannut pakolaisuus vaikuttavat monella tapaa kriisialueilla elävien lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulunkäyntiin. Uuden globaalin arvion mukaan 222 miljoonaa kriisialueilla elävää lasta tarvitsee tukea koulunkäynnin ja oppimisen jatkumiseksi. Maailmanlaajuisesti vain 2-4 % humanitaarisesta avusta on kohdistunut koulutussektorille. Education Cannot Wait (ECW) on YK:n koulutusta humanitaarisissa kriisitilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä tukeva rahasto, jonka päämääränä on vahvistaa poliittista sitoutumista ja rahoitusta koulutuksen tukemiselle kriisikonteksteissa kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun yhdistäviä toimintatapoja vahvistaen (nexus). ECW:n uuden strategian (2023-2026) päätavoitteena (impact) on, että oikeus turvalliseen, yhdenvertaiseen, inklusiiviseen ja laadukkaaseen koulutukseen ja oppimiseen toteutuu konflikti- ja kriisitilanteissa eläville lapsille ja nuorille. Tähän sisältyy tavoite vahvistaa sekä yhdenvertaista koulutukseen osallistumista että lasten oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Strategiakaudella 2023-2026 ECW pyrkii tukemaan suoraan 20 miljoonan lapsen koulunkäyntiä. Lisäksi se pyrkii vahvistamaan toimijoiden yhteistyötä, kapasiteettia ja koulujärjestelmien kykyä vastata tarpeisiin kriisitilanteissa vahvistaen edellytyksiä 222 miljoonan lapsen ja nuoren oppimisen jatkumiselle. Esitetään, että Suomi myöntää 2,025 miljoonaa euroa Education Cannot Wait-rahastoon.

Rahoituspäätös

2 025 000 €

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89893360

Tunnus

UHA2023-001660

Sivua muokattu

02.05.2023