Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Kehitystaloustieteen vahvistaminen 2023-26 (4. lisämyöntö)

Kuvaus

Hankkeen vaikuttavuustavoitteena on edistää kehittyvien maiden kestävää talouskasvua ja hyvinvointia, vahvistamalla kehitystaloustieteen ja erityisesti koulutuksen kehitystaloustieteen osaamista Suomessa, ja kansainvälisesti kehitystaloustieteen merkitystä yhteiskunnallisen muutoksen tekijänä. Hankkeeseen sisältyy kehitystaloustieteen työelämäprofessuurin lisäksi tutkimuskomponentti Mosambikissa, tavoitteena luoda laajemmin Afrikassa sovellettavia ratkaisuja globaaliin oppimisen kriisiin. Tuotoksina ovat kaksi maisteritason kurssia kasvavalle opiskelijamäärälle, väitöskirjojen tuottaminen, tieteelliset julkaisut erityisesti Mosambikin koulutussektoria koskevasta tutkimuskomponentista, yhteiset tapahtumat eri toimijoiden kanssa ja vaikuttamistehtävät EUssa ja UM:ssa sekä muissa relevanteissa suomalaisissa organisaatioissa. Hankkeen toimintatapa on vakiintunut kehitystaloustieteen työelämäprofessuuri Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen laitoksella, osana Graduate School of Economics'ia, ulkoministeriön ja Aalto-yliopiston yhteisrahoittamana ja Aalto-korkeakoulusäätiö sr:n hallinnoimana. Lisäksi rahoitetaan tutkimuskomponenttia ml. tutkijaryhmä Mosambikissa. Hankkeen kautta vahvistetaan suomalaisen koulutusosaamisen panostusta globaalien haasteiden ratkaisemiseen niin globaalin tiedeyhteisön kuin valittujen kehitystoimijoiden kautta. Haettava rahoitus on 110.000 € kuluvan vuoden määrärahaa ja 440.000 € kuluvan vuoden valtuutta käytettäväksi 2024-6. Lisäksi tulee Aalto-yliopiston rahoitus, joka kattaa 20 % kaikista kuluista.

Rahoituspäätös

550 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kasvatustieteellinen tutkimus 70%
  • Korkeakouluopetus 30%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Ota yhteyttä

keo-02

Rahoituskohteen numero

89892932

Tunnus

UHA2023-002028

Sivua muokattu

02.05.2023