Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Nuorten työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen

Kuvaus

Maatalouden kansainvälisen kehittämisrahasto IFAD:n vuosina 2023-2027 toteutettava hanke pyrkii luomaan toimeentuloa ja työllistymismahdollisuuksia nuorille naisille ja miehille ympäristöystävällisen vihreän maatalousliiketoiminnan parissa parantamalla liiketoimintataitoja ja kaupallisen rahoituksen saatavuutta. Tällä hetkellä n. 75 % kenialaisista on alle 35-vuotiaita, ja nuoria tulee työmarkkinoille arviolta miljoona vuosittain, mutta vain noin 200 000 löytää työpaikan. Tuella vastataan erityisesti nuorisotyöttömyyden, maatalousliiketoiminnan sekä mikroyritysten, pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) kasvun ongelmiin, jotka ovat kaikki keskeisiä haasteita Kenian talouskasvulle ja kestävälle kehitykselle. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten naisten ja miesten valmiuksia perustaa ja johtaa vihreitä pk-yrityksiä maaseutualueilla, vahvistaa pk-yritysten valmiuksia laajentaa toimintaansa ja tarjota säädyllistä työtä maaseudun nuorille, sekä parantaa vihreän rahoituksen saatavuutta nuorten työpaikkojen luomiseksi. Hanke pyrkii vähentämään riskejä takausjärjestelmän avulla ja vahvistamaan rahoituslaitosten kapasiteettia tarjota rahoitustuotteita nuorille yrittäjille sekä nuoria työllistäville yrityksille. Hanke on osa isompaa “Rural Kenya Financial Inclusion Facility” (RK-FINFA 2022-2027) – rahoituskokonaisuutta, ja siksi hankkeen vaikuttavuus on mahdollisesti moninkertainen yksittäiseen teknisen tuen hankkeeseen verrattuna (Suomen tukeman, erityisesti nuoriin keskittyvän, hankkeen budjetti on 8,54 miljoonaa euroa, josta Suomen rahoitusosuus on 8 miljoonaa euroa; kun taas RK-FINFA:n arvioitu kokonaisbudjetti on n. 125 miljoonaa euroa). RK-FINFA- ohjelma edistää innovatiivisten ja kestävien tuotantojärjestelmien syntyä, luo yhdenvertaisia työllistymismahdollisuuksia maaseudulle, ja lisää pienviljelijöiden, köyhien ja syrjäytyneiden kotitalouksien sekä nuorten ja naisten tuloja. Parantamalla ruoantuotannon tehokkuutta ja ilmastokestävyyttä hanke myös vahvistaa Kenian ruokaturvaa.

Rahoituspäätös

8 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Työpaikkojen luominen 50%
  • Vastuullinen liiketoiminta 25%
  • Maatalouden rahoituspalvelut 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Kv maatalouden kehittämisrahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821294

Tunnus

UHA2019-002860

Sivua muokattu

19.04.2023