Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Global Education Network Europe (GENE): yleistuki

Kuvaus

Global Education Network Europe (GENE) on eurooppalainen ministeriöiden, virastojen ja muiden globaalikasvatuksen (global education GE) kansallisten vastuutahojen Euroopan laajuinen verkosto. GENE tukee verkostoitumista, vertaisoppimista, tutkimusta, kansallisten globaalikasvatuskenttien kehittämistä ja laatuun panostamista. Ydintavoitteena on tukea laadukasta ja tuloksellista globaalikasvatusta. Verkostossa on mukana 60 koulutuksen sekä ulko- ja kehityspolitiikan puittessa toimivaa toimijaa 25 maasta. GENE on Euroopan ainoa laajempi, verkostoitunut toimija globaalikasvatuksen saralla ja sen EU-sidonnaisuus on vienyt eteenpäin verkoston vaikuttavuutta globaalikasvatuksen ja SDG 4.7 alatavoitteen edistämisessä.

Lisätietoa

gene.eu

Rahoituspäätös

50 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

Global Education Network Europe

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89900050

Tunnus

UHA2023-001887

Sivua muokattu

06.04.2023