Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UNICEF/Vuosiavustus 2023

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n lastenrahasto UNICEFille (United Nations Children’s Fund) vuonna 2023. UNICEFin toiminta perustuu lapsen oikeuksien yleissopimukseen ja se tähtää kumppanimaiden kapasiteetin vahvistamiseen lasten oikeuksien edistämiseksi maailmanlaajuisesti.

Rahoituspäätös

7 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

80500101

Tunnus

UHA2023-001646

Sivua muokattu

04.04.2023