Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki WFP:n toimintojen kehittämiselle vammaisinkluusiossa

Kuvaus

Ulkoministeriö tukee WFP:n vammaisinkluusioon liittyvien toimintojen kehittämistä 1 000 000 eurolla. Tuella kehitetään koko organisaation tasolla WFP:n työkaluja, joilla kerätään, analysoidaan ja monitoroidaan vammaisten humanitaarisia tarpeita koskevaa tietoa. Tuella luodaan mm. vammaisinkluusioasioita koskeva puhelinlinja WFP:n kenttätoimistojen ja päämajan välille paremman tiedonsaannin varmistamiseksi. Lisäksi arvioidaan vammaisinkluusion toteutumista WFP:n neljässä maatoimistossa (Afganistan, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia) ja laaditaan tämän pohjalta suosituksia.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

Toimiala

  • Hätäavun koordinointi ja tukipalvelut 100%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Maailman ruokaohjelma

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89893115

Tunnus

UHA2021-001295

Sivua muokattu

15.03.2023