Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Data Governance in Sub-Saharan Africa -hanke

Kuvaus

Data Governance Team Europe -aloite on osa EU:n ja AU:n helmikuussa 2022 huippukokouksessaan lanseeraamaa EU-AU Data Flagship –aloitetta, joka pyrkii edistämään inklusiivista tietoperustaista taloutta ja yhteiskuntaa. DGov hanke on EU:n ja sen jäsenmaiden Digital Development Hub (D4D Hub) yhteistyön tuloksena syntynyt aloite. Aloite pyrkii 1) vahvistamaan kattavaa ja yhtenäistä henkilö- ja muuta tietoa koskevia politiikkoja ja sääntöjä, 2) edistämään rajat ylittävää tietoliikennettä liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi ja alueellisten sääntely-ympäristöjen kokeilemiseksi, 3) edistää kumppanuuksia vihreän ja turvallisen datainfrastruktuurin kehittämiseksi. Suomen rahoitus kohdistuu erityisesti komponenttiin 3. Suomen rahoitus ohjelmalle on 3,0 miljoonaa euroa vuosille 2023 – 2025. Koko ohjelman budjetti on 58,1 miljoonaa euroa. Muut rahoittajat ovat EU 30,4 m€, Saksa 20,0 m€, Ranska 2,3 m€, Belgia 2,2 m€ ja Viro 0,25 m€. Data Governance aloite tukevat kestävää kehitystä erityisesti tavoitetta 9 kestävä teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri, mutta merkittävästi myös kestävät tavoitteet 5, 13, 16 ja 17.

Rahoituspäätös

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tietoliikennepolitiikka ja -hallinto 50%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 50%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset

Rahoituskanava

HAUS kehittämiskeskus Oy

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29892496

Tunnus

UHA2022-017504

Sivua muokattu

07.03.2023