Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

FASE Mosambikin opetussektorin ohjelma

Kuvaus

Mosambikin opetussektorin yhteisrahasto FASE on maan hallituksen ja avunantajien yhteisrahasto opetussektorin kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. FASE toimeenpanee opetussektorin 10-vuotisstrategiaa, jonka päätavoitteet ovat: 1) Taata oikeudenmukainen koulutukseen pääsy ja osallistuminen sekä koulutuksen jatkuvuus kaikille, 2) varmistaa oppimisen laatu ja 3) varmistaa avoin, osallistava, tehokas ja toimiva opetushallinto. Suomen tavoiteena on tehokas ja osallistuva koulutusjärjestelmä, joka tarjoaa kaikille pojille ja tytöille parempaa oppimista perus- ja toisen asteen koulutuksessa. Suomen painopisteet nykyisessä Mosambikin maaohjelmassa (2021-2024) ovat tyttöjen koulutus, opettajankoulutus ja tasa-arvoa edistävä koulutushallinto kaikilla tasoilla. Mosambik on edistynyt hyvin koulutuksen saatavuuden ja koulujen rakentamisen osalta. Koulutusjärjestelmä kärsii kuitenkin yleisestä tehottomuudesta. Yli kolmasosa opiskelijoista keskeyttää koulun ennen 3. luokkaa ja vain alle puolet opiskelijoista suorittaa peruskoulutuksen loppuun. Opettajien ja oppilaiden poissaololuvut ovat korkeita. Ennen koronapandemiaa opiskelijoiden oppimistulokset paranivat, vaikka olivatkin vielä kriittisen alhaisella tasolla. Alueelliset erot ovat suuret. Koronapandemialla, maan pohjoisosan konfliktilla ja sään ääri-ilmiöillä arvioidaan olevan huomattava negatiivinen vaikutus opetusektorin tuloksiin. FASE:n merkitys opetussektorin kehittämisessä on entisestään kasvanut, joskin suuri osa opetussektorin avusta kanavoidaan yhä rahaston ulkopuolella. FASE-sektoriohjelmaa rahoittaa kymmenen avunantajaa vuodesta 2023 eteenpäin: Suomi, Kanada, Irlanti, Portugali, Ranska, USAID, Maailmanpankki, UNICEF, Global Partnership for Education ja EU. Suomi on toiseksi suurin bilateraali avunantaja.

Rahoituspäätös

21 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 20%
  • Ala-asteen opetus 50%
  • Yläasteen ja lukion opetus 30%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Mosambikin valtiovarainministeriö

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25916474

Tunnus

UHA2022-017897

Sivua muokattu

14.02.2023