Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

MYA/ Tuki Myanmarin rauhanrahastolle (JPF)

Kuvaus

Vuonna 2015 perustettu Myanmarin rauhanrahasto (Joint Peace Fund, JPF) on EU:n ja yhdeksän (Suomi, Sveitsi, Norja, Saksa, Italia, Iso-Britannia, Kanada, Australia ja Yhdysvallat) Myanmarissa toimivan rahoittajamaan tukema yhteisrahasto. Perustamisensa jälkeen rahasto on tukenut monipuolisesti Myanmarin rauhantoimijoita ja rauhanneuvotteluja, mutta Myanmarin virallinen rauhanprosessi katkesi armeijan kaapattua vallan 2021. Perustamisensa jälkeen rahasto on tukenut monipuolisesti Myanmarin rauhantoimijoita ja rauhanneuvotteluja, mutta Myanmarin virallinen rauhanprosessi katkesi armeijan kaapattua vallan 2021. Rahaston toimintaa ja tavoitteita on muutettu vastaamaan uutta poliittista todellisuutta valmistamalla rahastolle uusi strategia syksyllä 2022. Rauhanrahaston tarkoituksena on uuden strategian pohjalta tukea aloitteita, jotka vahvistavat konfliktin monitorointia ja hallintaa sekä rakentavat eri tahojen kykyjä käynnistää väkivallan vähentämiseen ja rauhaan pyrkivää dialogia ja osallistua tulevaisuudessa viralliseen rauhanprosessiin. Strategiatyön ohella myös rahaston hallinnollista toimintamallia on uudistettu vuoden 2022 aikana. Myanmar on Suomen pitkäaikainen kehitysyhteistyön kumppanimaa ja lisäksi ns. hauras valtio, ja kärsii väkivaltaisista konflikteista. Hanke tukee Suomen kehityspolitiikan painopistettä 3. rauhanomaiset ja demokraattiset yhteiskunnat toimeenpanoa. Hanke tukee myös Suomen Myanmarin kehitysyhteistyön väliaikaisen maaohjelman (2022-24) toteuttamista, erityisesti painopistettä 1. Paluu inklusiiviseen rauhan(prosessiin) ja federaalisen demokratian tielle Myanmarissa. Suomen osuus rahaston tuesta on 6 000 000 euroa vuosille 2023-25.

Rahoituspäätös

6 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n projektipalvelutoimisto UNOPS

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501555

Tunnus

UHA2022-018336

Sivua muokattu

03.01.2023