Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Restoring Democracy in Myanmar (International IDEA)

Kuvaus

International IDEAn hankkeen (Restoring Democracy in Myanmar, 2023-24) tavoitteena on edistää demokratian palauttamista Myanmariin tukemalla Myanmarin demokraattisia toimijoita rakentamaan uusi perustuslaillinen kehys ja muodostamaan tehokkaita ja vastuullisia instituutioita, jotka takaavat osallistavan hallinnon kaikilla tasoilla. Hankkeella on kolme outcome-tason tulostavoitetta: 1. demokratiatoimijat soveltavat tietoa ja taitoja sekä tekevät tietoisia valintoja uuden perustuslain suunnittelussa ja toimeenpanossa ja heillä on kapasiteettia hallita ja toteuttaa demokraattisia uudistuksia kansainvälisen teknisen tuen myötävaikutuksella; 2. demokratiatoimijoiden kapasiteetti osallistua poliittiseen vuoropuheluun sekä uuden perustuslain suunnitteluun, käyttöönottoon ja sen toimeenpanoon on vahvistunut; 3. haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden (ml. etniset vähemmistöt, naiset, nuoret ja vammaiset) kapasiteetti osallistua päätöksentekoon on vahvistunut ja he voivat hyötyä demokraattisesta uudistuksesta, joka kunnioittaa Myanmarin ihmisten monimuotoisuutta. Hanke tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitetta (SDG) 16; Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Lisäksi se tukee SDG-tavoitteiden 5 (sukupuolten välinen tasa-arvo) ja 10 (eriarvoisuuden vähentäminen) toteutumista. Hanke tukee Suomen kehityspolitiikan painopisteen 3. rauhanomaiset ja demokraattiset yhteiskunnat toimeenpanoa ja sen keskeisiä tavoitteita. Hanke tukee Suomen Myanmarin kehitysyhteistyön väliaikaisen maaohjelman (2022-24) toteuttamista. Suomen rahoitusosuus on yhteensä 800 000 euroa vuosille 2023-24.

Rahoituspäätös

800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 50%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 25%
  • Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501552

Tunnus

UHA2022-017544

Sivua muokattu

03.01.2023