Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Inklusiivisen opetuksen vahvistaminen Etiopian yleisopetuksen sektoriohjelman tukena

Kuvaus

Inklusiivisen opetuksen vahvistamisen hanke keskittyy opettajien koulutukseen inklusiivisen opetuksen laadun parantamiseksi. Se tukee Etiopian opetusministeriön tavoitetta toteuttaa inklusiivista opetusta koko opetussektorilla ja on linjassa Etiopian uuden yleisopetuksen opetussuunnitelman, opettajien koulutuksen opetussuunnitelman kanssa ja tukee Etiopian koulutussektorin kehittämissuunnitelmaa (Education Sector Development Plan VI, 2020–2025). Hanke toteutetaan yhdessä Etiopian opetusministeriön kanssa. Toteutuksessa ovat mukana myös alueelliset opetustoimistot ja opettajankoulutuslaitokset. Hankkeen pitkän aikavälin tavoite on, että kaikki lapset ja nuoret pystyvät osallistumaan laadukkaaseen ja inklusiiviseen opetukseen parantuneen yhdenvertaisen saavutettavuuden ja tehokkuuden parantumisen esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Hanke tarjoaa teknistä tukea Etiopian valmisteilla olevan, nykyistä tasa-arvoisen opetuksen laadunkehittämisohjelmaa GEQIP-E:tä seuraavan, yleisopetuksen sektoritukiohjelman toimeenpanolle erityisesti yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskipitkän aikavälin tavoitteena (outcome) on vahvistaa opettajankoulutuksesta vastaavien oppilaitosten kapasiteettia kehittää inklusiivista opetusta. Tämän saavuttamiseksi tavoitteena on, että 1) opettajaopiskelijoiden kouluttajat sisällyttävät kursseihin inklusiivisen opetuksen näkökulmia ja käyttävät inklusiivista pedagogiikkaa, 2) Suomen aiemmassa hankkeessa tukemia inklusiivisen opetuksen resurssikeskuksia kehitetään havainnollistamaan lapsiystävällisiä oppimisympäristöjä inklusiivisine käytäntöineen ja 3) inklusiivisen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa vahvistetaan opetussuunnitelmien, opetus- ja oppimateriaalien ja malliresurssikeskusten tuen kautta. Suomen rahoitus nelivuotisen hankkeen toteutukseen on 5 000 000 euroa vuosina 2023–2027.

Rahoituspäätös

5 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Opettajien koulutus 70%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 30%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Kehitysmaan valtiovarainministeriö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816985

Tunnus

UHA2022-018319

Sivua muokattu

30.12.2022