Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

YK:n rauhanrakennusrahasto

Kuvaus

Rauhanrakennusrahasto (PBF) on YK:n pääsihteerin alainen ohjelma, joka perustettiin vuonna 2006. Se tukee suoraan rauhanrakennusprosesseihin liittyvää toimintaa erityisesti tilanteissa, joihin ei ole saatavissa muuta rahoitusta. PBF toimii katalyyttisenä rahoitusinstrumenttina ja pyrkimyksenä on on auttaa luomaan muita kestäviä tukimekanismeja eri toimijoiden toteuttamina. PBF on keskeinen osa YK:n rauhanrakennusarkkitehtuuria, jota halutaan vahvistaa konfliktien ennaltaehkäisemiseksi ja kestävän rauhan ylläpitämiseksi. Rahaston kohteena ovat maat, joita YK:n rauhanrakennuskomissio käsittelee tai jotka ovat toipumassa väkivaltaisesta konfliktista tai joissa nähdään konfliktin olevan syntymässä tai uudelleenpuhkeamassa. Rauhanrakennusrahastolle on muodostunut rooli ainutlaatuisena rauhanrakentamisen instrumenttina, joka on auttanut YK:ta toimimaan vaikeissa olosuhteissa. Rahasto tukee konflikteista toipumista noin 40 maassa. Suomi on tukenut rauhanrakennusrahastoa 3 milj. eurolla vuonna 2020 ja 2 milj. eurolla v. 2021-2022. Suomen tuki vuosille 2023-2025 on yht. 6 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös

6 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 50%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 25%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n rauhanrakentamisrahasto

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89893036

Tunnus

UHA2022-003032

Sivua muokattu

22.12.2022