Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

YK:n väestörahasto UNFPA / Vuosiavustus 2022

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n väestörahasto UNFPA:lle (United Nations Population Fund) vuonna 2022. UNFPA tukee jäsenmaiden hallituksia väestö- ja kehityskysymysten alalla. Järjestön toiminta tähtää seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden universaaliin saatavuuteen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien edistämiseen ja äitiyskuolleisuuden vähentämiseen sekä seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan ehkäisemiseen Kairon väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rahoituspäätös

33 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Väestöpolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt
  • Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

80100102

Tunnus

UHA2022-002836

Sivua muokattu

21.12.2022