Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UNICEF/Vuosiavustus 2022

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n lastenrahasto UNICEF:lle (United Nations Children’s Fund) vuonna 2022. UNICEF:n toiminta perustuu lapsen oikeuksien yleissopimukseen ja se tähtää kumppanimaiden kapasiteetin vahvistamiseen lasten oikeuksien edistämiseksi maailmanlaajuisesti.

Rahoituspäätös

4 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

80500101

Tunnus

UHA2022-021624

Sivua muokattu

21.12.2022