Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UN Women/yleisavustus

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenille (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). UN Women edistää sukupuolten välisen epätasa-arvon ja syrjinnän poistamista sekä naisten ja tyttöjen aseman, mahdollisuuksien ja oikeuksien vahvistamista maailmanlaajuisesti. Järjestön toiminnan fokus on sukupuolten välisessä tasa-arvossa, hyvässä hallinnossa ja ihmisoikeusperustaisuudessa. UN Womenin kolmoismandaatti on ainutlaatuinen, sillä järjestön tehtäviin kuuluu tehdä normatiivista työtä, YK-järjestelmänlaajuista tasaarvokoordinaatiotyötä sekä perinteistä kehitysjärjestöille kuuluvaa ohjelmatyötä.

Rahoituspäätös

19 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt
  • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89887701

Tunnus

UHA2021-007483

Sivua muokattu

21.12.2022