Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Humanitaarinen apu; Tuki UNDRR:lle vammaisinklusiivisen katastrofiriskien vähentämisen edistämiseen

Kuvaus

Vammaisten henkilöiden riski menettää henkensä humanitaarisissa kriiseissä voi olla jopa 2-4 kertaa suurempi kuin väestön keskimäärin ja kriisien vaikutukset kohdistuvat vammaisiin henkilöihin suhteessa enemmän. Ulkoministeriö tukee YK:n katastrofiriskien vähentämistä edistävän järjestön (UNDRR) vammaisinklusiiviseen katastrofiriskien vähentämiseen liittyviä toimintoja kertaluontoisella 500 000 euron tuella. Tuen avulla vahvistetaan vammaisinkluusiota katastrofiriskien vähentämisessä mukaan lukien vammaisten henkilöiden ja heidän järjestöjensä aktiivisen osallistumisen vahvistamisen kautta Suomen helmikuussa 2022 Global Disability Summit -vammaishuippukokouksessa antaman sitoumuksen mukaisesti. YK:n katastrofiriskien vähentämiseen keskittyvä toimisto UNDRR on ulkoministeriön pitkäaikainen kumppani ja ulkoministeriö tukee UNDRR:n ODA-kelpoisia toimintoja miljoonan euron vuosittaisella yleisrahoituksella vuosina 2022-2025.

Rahoituspäätös

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Katastrofivalmius 100%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n katastrofiriskien vähentämistä edistävä toimisto

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89893335

Tunnus

UHA2022-020457

Sivua muokattu

20.12.2022