Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

YK:n Afganistanin erityisrahasto, STFA

Kuvaus

Afganistan on yksi maailman vähiten kehittyneimmistä valtioista. Maan humanitaarinen ja sosioekonominen tilanne heikkenivät entisestään Talibanin noustua valtaan elokuussa 2021. YK:n Afganistanin erityisrahasto (Special Trust Fund for Afghanistan, STFA) on hiljattain perustettu, YK-järjestöistä koostuva rahasto, jonka tarkoituksena on rahoittaa YK:n yhteisohjelmointia afganistanilaisten perustarpeisiin vastaamiseksi. Sen kautta tuetaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentuloa, ruokaturvaa ja peruspalveluita sekä sosiaalista koheesiota. Toiminnassa käytetään paikallisyhteisöiden tarpeisiin pohjautuvaa suunnittelua. Rahasto perustettiin syksyllä 2021, ja se täydentää humanitaarista apua tilanteessa, jossa halutaan tukea yksilöiden ja yhteisöjen selviämistä ja välttää maan sosioekonominen romahdus. Rahasto perustuu kahdeksaan alueohjelmaan ja se laajenee maantieteellisesti rahoituspohjan vahvistuessa. Syyskuussa 2022 rahastossa on mukana 17 YK-järjestöä ja 12 avunantajamaata.

Rahoituspäätös

9 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

UN-Multi Partner Trust Fund Office

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507396

Tunnus

UHA2022-017543

Sivua muokattu

15.12.2022