Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Lasten oppimisen tukeminen kriisin keskellä Myanmarissa

Kuvaus

Suomi tukee UNICEFin toteuttamaa lasten perustaitojen opetuksen ja perustaitojen vahvistamisen hanketta vuosina 2022-2025. UNICEFin hallinnoimassa hankkeessa tuki kanavoidaan kansalaisjärjestöjen kautta kyläyhteisöihin. Tuki mahdollistaa turvallisen koulutuksen jatkumisen kriisin keskellä. Lasten opiskelumahdollisuuksien tukeminen heidän omissa yhteisöissään on myös tärkeä psykososiaalista hyvinvointia edistävä tekijä alati muuttuvassa ympäristössä. Ohjattua toimintaa järjestetään kyläyhteisössä olevissa yhteisökeskuksissa ja yhteisökirjastoissa, joihin ovat kaikki lapset etnisestä, kielellisestä ja uskonnollisesta taustasta riippumatta tervetulleita. Tuen avulla tarjotaan kerhomaista opeusta 3-18 -vuotiaille kaikista haavoittuvammassa asemassa oleville lapsille. UNICEF on sitoutunut edistämään myös vammaisten lasten pääsyä lisäopetuksen piiriin. Toimintaa kuten lukupiirejä vetävät vapaaehtoispohjalta työskentelevät ohjaajat, jotka voivat olla taustaltaan mm. opettajia.

Rahoituspäätös

8 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ala-asteen opetus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n lastenrahasto

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501571

Tunnus

UHA2022-014817

Sivua muokattu

11.01.2023