Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

OPH/Uzbekistanin opetusjärjestelmän kehittäminen

Kuvaus

Uzbekistan on avautunut sekä alueellisesti että kansainvälisesti vuodesta 2016 lähtien. Uzbekistan on käynnistänyt kunnianhimoisen, taloudellisiin ja sosiaalisiin reformeihin keskittyvän uudistusohjelman, johon sisältyy myös opetusalaan liittyviä tavoitteita. Maan tavoitteena on koulutuksen ja tieteen tekemisen kehittäminen. Uzbekistan ja sen presidentti Mirzijoyev ovat nimenneet Suomen hyvän koulutuksen mallimaaksi, ja maiden välinen yhteistyö tällä alalla käynnistyi v. 2021. Tämä IKI-hanke tukee Uzbekistanin koulutusviranomaisia heidän strategisissa tavoitteissaan, sekä tavoitteissaan liittyen inklusiivisen ja tasa-arvoisen koulutuksen tarjoamiseen (SDG 4). Uzbekkiviranomaisten kapasiteettia vahvistetaan eri tavoin käytäntöjen, strategioiden ja tapojen kehittämiseksi sekä Uzbekistanin hallinnon auttamiseksi, jotta he osaavat tehdä näyttöön perustuvaa politiikkaa ja päätöksiä. Erityisenä tavoitteena on edistää laadukkaita koulutuskäytäntöjä Uzbekistanissa. Tämä tapahtuu vahvistamalla kapasiteettia uusien pedagogiikoiden, opetusprosessien, pedagogisen johtamisen ja opetussuunnitelman kehittämisessä.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 85%
  • Opettajien koulutus 15%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Opetushallitus

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

66700717

Tunnus

UHA2022-015492

Sivua muokattu

13.12.2022