Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Afrikan kehitysrahaston (AfDF) 16. lisärahoitus

Kuvaus

Afrikan kehitysrahasto (AfDF) on Afrikan kehityspankkiryhmän (AfDB) pääasiallinen kanava antaa pehmeäehtoista lainarahoitusta ja lahja-apua maanosan köyhimmille ja hauraimmille maille. AfDF-16 lisärahoituskaudella rahasto toimii kahden pilarin kautta: investoinnit kestävään, ilmastokestävään ja laadukkaaseen infrastruktuuriin sekä hyvän hallinnon, kapasiteetin kehittämisen ja velkakestävyyden vahvistaminen. Lisärahoituskauden läpileikkaavina teemoina ovat sukupuolten tasa-arvo sekä yksityissektorin kehitys. Ilmastokestävyys ja haurauden aiheuttamat haasteet huomioidaan kaikessa toiminnassa. Rahaston toiminnassa korostuvat erityisesti energian saatavuuden parantaminen, ruokaturva ja maatalous, teollistaminen, alueellisen integraation tukeminen sekä afrikkalaisten elämänlaadun parantaminen, ml. koulutus ja nuorisotyöllisyys. Myönnettävä rahoitus on Suomen kontribuutio Afrikan kehitysrahastolle lisärahoituskaudella 2023-2025.

Lisätietoa

https://adf.afdb.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös

77 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Afrikan kehitysrahasto

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89892884

Tunnus

UHA2018-005930

Sivua muokattu

12.12.2022