Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Quick Impact Project -pienhankkeet Libanonissa

Kuvaus

Libanonin Quick Impact Project (QIP) –pienhankkeiden tarkoituksena on tukea Etelä-Libanonin paikallisyhteisöjen kehitystä ja siten lisätä UNIFIL-kriisinhallintajoukkojen ja paikallisen väestön välistä luottamusta, mikä on olennaista joukkojen toiminnan turvaamiseksi. UNIFIL-joukkojen tavoitteena on ylläpitää alueen vakautta. Etelä-Libanon on edelleen haastavassa kehitystilanteessa vuonna 2006 käydyn Israelin ja Hizbollahin välisen konfliktin jäljiltä. Libanonin kokonaistilanteeseen vaikuttaa se, että maata kurittaa sen historian pahin talouskriisi, jota koronapandemia on vahvistanut. Maassa on myös noin 1,5 miljoonaa syyrialaispakolaista. Vuosina 2021-2022 toteutettiin yhteensä 19 pienhanketta, joilla mm. varustettiin terveyskeskuksia, sosiaalikeskuksia ja kouluja sekä tuettiin maanviljelyä ja parannettiin liikenneturvallisuutta ja jätehuoltoa. Kokemukset toiminnasta ovat myönteisiä. Hankkeilla on lisätty rauhanturvaajien ja paikallisväestön välistä luottamusta ja samalla parannettu mm. puhtaan veden saantia ja jätehuoltoa sekä tuettu heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä. Hanketoiminta myös vahvistaa paikallisesti hyvää hallintoa ja kestäviä julkisia hankintoja korruption vaivaamassa maassa. Vuosien 2023-2024 tukea suunnataan erityisesti terveydenhuollon ja infrastruktuurin tukemiseen. Lisäksi tuetaan julkisten koulujen ja päiväkotien toimintaa mm. opetusmateriaalin ja toimistotarvikemateriaalin hankinnoin. Suomen kriisinhallintajoukko identifioi ja toteuttaa hankkeet UM:n laatimaa Quick Impact Project –ohjeistusta noudattaen. Suomen tuki QIP-pienhankkeille rahoituskautena 2020-2022 oli yhteensä 200 000 euroa. Vuosina 2023-2024 hankkeiden budjetti on 100 000 euroa vuodessa, yhteensä 200 000e.

Rahoituspäätös

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Osallistuminen kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85202504

Tunnus

UHA2022-019924

Sivua muokattu

12.12.2022