Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Ohjelma sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyn ja vastatoimien vahvistamiseksi Keniassa

Kuvaus

Kahdenvälisen hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää naisiin ja lapsiin kohdistuvaa ja sukupuolittunutta väkivaltaa (gender-based violence, GBV) Keniassa ja vahvistaa uhreille tarjottavia palveluja erityisesti maakuntatasolla (county). Kolmivuotisella hankkeella pyritään pitkän aikavälin tulostavoitteena parantamaan sukupuolittuneen väkivallan uhreille tarjottavien palveluiden laatua ja saatavuutta. Välittömänä tavoitteena pyritään parantamaan ensi-kontaktin (first-response) palveluita sukupuolittuneen väkivallan uhreille kolmessa maakunnassa Keniassa, sekä vahvistaa viranomaisten välistä yhteistyötä kansallisella tasolla. Samalla lisätään tietoisuutta sukupuolittuneen väkivallan vaikutuksista yhteisöihin, uhreihin ja perheisiin, sekä tietoisuutta palveluiden tarjonnasta. Hankkeen kautta vahvistetaan kenialaisten vastuunkantajien kapasiteettia toteuttaa alaan liittyvää lainsäädäntöä ja politiikkaa. Hankkeen pääasiallisena kumppanina ja paikallisena toteuttajana toimii Kenian hallituksen julkisten palveluiden sekä tasa-arvoaministeriön (Ministry of Public Service and Gender) alainen State Department for Gender. Maakunnat ovat myös tärkeitä kumppaneita hankkeen toimeenpanossa.

Rahoituspäätös

72 102 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 40%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 60%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821223

Tunnus

UHA2021-002022

Sivua muokattu

09.12.2022