Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki maanhallinnan kehittämiseen Etiopiassa, toinen vaihe

Kuvaus

Hanke on toinen vaihe REILA (Responsible and Innovative Land Administration) projektia, joka tukee maanhallinnan ja siihen liittyvän maarekisteröinnin kehittämistä Etiopiassa. OECD luokittelee Etiopian vähiten kehittyneisiin maihin (LDC). Etiopiassa valtio omistaa kaiken maan, mutta maanviljelijöillä on pitkälle vietyjä, perinteisiä käyttöoikeuksia peltomaan suhteen. Virallisen rekisteröinnin kautta voidaan perinteiset käyttöoikeudet turvata entistä selkeämmin. Viljelymaan saaminen rekisteröidyksi rohkaisee myös panostamaan ekologiseen maankäyttöön sekä investoineihin, jotka lisäävät viljelymaan tuottokykyä ja siten maatalouden tuotantoa. Rekisteröinti vähentää myös maankäytön oikeuksiin liittyviä epäselvyyksiä ja konflikteja. Hanke alkoi vuoden 2017 heinäkuussa. Pitkän aikavälin tavoite on maaseudun väestön taloudellisen aseman parantuminen kestävän maankäytön kautta. Lyhyen aikavälin tavoite on Etiopialle valmistunut parannettu ja sovelias maanhallintasysteemi sekä maanviljelijöiden parantunut turva koskien peltomaansa käyttöoikeuksia. Hankkeen toteuttamista johtaa Etiopiassa maatalousministeriö. Tuki hankkeelle on 8,51 MEUR josta Suomen osuus on 7,8 MEUR. Lisäksi hankkeelle on myönnetty lisärahoitusta 1 MEUR vuodelle 2023. Näin Suomen kokonaisrahoitus on 8,8 MEUR.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maaseudun kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Niras Finland Oy

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816871

Tunnus

UHA2022-019149

Sivua muokattu

25.11.2022