Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UNFPA Somalia naisten ja tyttöjen hyvinvointi

Kuvaus

Somalian kuivuustilanne on merkittävästi heikentynyt neljännen peräkkäisen sadekauden epäonnistuttua ja yli 7 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Yli 805 000 ihmistä on ajautunut maansisäiseksi pakolaiseksi (IDP), heistä valtaosa on naisia ja lapsia, jotka tarvitsevat ammattitoista ja turvallista seksuaaliterveyden hoitoa ja sukupuoleen kohdistuvan väkivallan palveluita, joiden saatavuus pakolaisleireillä on heikko. Leirillä asuminen lisää myös naisten ja tyttöjen riskiä altistua sukupuoleen perustuvalle väkivallalle ja seksuaaliselle hyväksikäytölle, ei-toivotuille raskauksille ja vaarallisissa oloissa tehdyille aborteille. Tämä kriisi vaikuttaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen elämää. UNFPA on pyytänyt Suomelta lisärahoitusta, jotta järjestö pystyy vastaamaan kasvavaan tarpeeseen ja toteuttamaan maaohjelmansa. Hanke-ehdotuksen pääpaino on sukupuolittuneenväkivallan (GBV) interventioissa, jotka on integroitu lisääntymisterveyspalveluiden (SRH). Hankkeen hyödynsaajat ovat pääosin IDP naiset ja lapset. YK:n väestörahasto UNFPA:n Somalian maaohjelman (2021-2025) pitkän aikavälin tulostavoite on parantaa Somalian väestön, etenkin naisten, nuorten ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten terveyttä, oikeuksia ja elämänlaatua. Ohjelman päätavoitteena on äitiys- ja lapsikuolleisuuden sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vähentäminen Somaliassa. Maaohjelmassa on neljä tulosaluetta: 1) seksuaali- ja lisääntymisterveys, 2) nuoret, 3) sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja naisten voimaannuttaminen sekä 4) väestö- ja tilastotiedon kehittäminen. Suomi on tukenut UNFPA:n vuodet 2017–2020 kattavan Somalian maaohjelman toteuttamista 12 MEUR:lla. Suomen tuki UNFPA:n Somalian maaohjelmalle on 25 miljoonaa euroa vuosille 2021-2025. Tämän lisämyönnön suuruus on 1,5 miljoonaa euroa ja hankkeen kesto on vuosi.

Rahoituspäätös

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 25%
  • Lisääntymisterveydenhuolto 50%
  • Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen 25%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n väestörahasto

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311775

Tunnus

UHA2022-018827

Sivua muokattu

22.11.2022