Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Terveys ja koulutusalan ammattilaisten koulutushanke Somaliassa

Kuvaus

Terveys- ja koulutusalan ammattilaisten koulutushanke Somaliassa (MIDA FINNSOM III) tukee laadukkaiden julkisten palvelujen kehittämistä sijoittamalla somali-diasporan asiantuntijoita tukemaan paikallisten terveys- ja opetusalan instituutioiden kapasiteettia sekä palkkaamalla paikallisia asiantuntijoita ja harjoittelijoita työskentelemään heidän kanssaan. Hankkeen hyödynsaajina ovat viime kädessä naiset, lapset, vammaiset ihmiset ja muut ryhmät, jotka hyötyvät laadukkaammasta opetuksesta sekä terveyspalveluista etenkin seksuaali- ja lisääntymisterveyden alalla. Hankkeen suoria kohderyhmiä ovat hankeajalle palkatut paikalliset asiantuntijat ja nuoret harjoittelijat sekä muut ministeriöiden, sairaaloiden ja oppilaitosten ammattilaiset, joiden osaamista ja toimintakykyä hankkeessa vahvistetaan. Hankkeen päätavoitteena on myötävaikuttaa Somalian terveys- ja opetusalojen vahvistamiseen. Tämä saavutetaan kahden tulostavoitteen kautta: 1. Valikoitujen julkisen terveyssektorin instituutioiden työntekijöillä on aiempaa parempi kyky tarjota, kehittää ja toimeenpanna laadukkaita seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita sekä terveyspoliitikkoja. 2. Valikoitujen julkisen opetussektorin instituutioiden ja syrjäisten alueiden työntekijöillä on aiempaa parempi kapasiteetti kehittää ja toimeenpanna laadukasta koulutusta, opetussuunnitelmia ja koulutuspolitiikkaa. Pitkällä tähtäimellä hanke edistää maan vakautta ja kasvattavan kansalaisten luottamusta valtioon inklusiivisten peruspalvelujen tuottajana. Edellisen vaiheen ulkopuolisen arvioinnin mukaan sekä terveys- että opetusaloilla saavutettiin hyviä tuloksia ja sen suosituksia on otettu laajalti huomioon tämän hankkeen III-vaiheen suunnittelussa. Hankkeen toteuttaja on Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (International Office for Migration, IOM) ja kokonaisrahoitus vuosille 2022 – 2025 on 6 400 000 euroa.

Rahoituspäätös

6 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 50%
  • Terveyspolitiikka ja -hallinto 30%
  • Lisääntymisterveydenhuolto 20%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt

Rahoituskanava

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311870

Tunnus

UHA2022-017341

Sivua muokattu

15.11.2022