Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Maailmanpankin Ukrainan julkisen hallinnon yhteistukirahasto

Kuvaus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24.2.2022 on johtanut mittaviin taloudellisiin vahinkoihin ja inhimilliseen kärsimykseen Ukrainassa. Suomi tukee Ukrainan resilienssiä ja sopeutumista osallistumalla Maailmanpankin yhteisrahastoon, josta kanavoidaan kriittistä rahoitusta sodasta kärsivälle Ukrainalle. Ukrainan valtiontalous on kärsinyt sodasta ja Ukrainalla on sodan vuoksi vaikeuksia saada rahoitusta kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Valtiontalouden heikkeneminen uhkaa jo saavutettuja kehitystuloksia ja lisää köyhyyttä väestön keskuudessa. Suomen tuki Ukrainalle kohdennetaan Maailmanpankin hallinnoimaan yhteistukirahastoon, jonka varainkäyttöä ja tuloksia seurataan ulkoministeriön resurssein yhteistyössä muiden avunantajien kanssa. Kyse ei ole perinteisestä budjettitukioperaatiosta vaan rahasto on osa Maailmanpankin kokonaisrahoitusta, johon sisältyy yhteistukirahaston lahjamuotoisen tuen lisäksi vakuus- ja lainamuotoista tukea. Rahaston tarkoitus on tukea laajasti Ukrainan julkisen sektorin kestävyyttä sodan keskellä. Rahastosta tuetaan Ukrainan julkisen talouden maksukykyä ja julkisen sektorin kapasiteettia ylläpitää julkisia ja peruspalveluita. Rahastosta tuetaan Ukrainan valtionhallinnon ei-turvallisuussektorien ja opetussektorin työntekijöiden palkkakuluja. Yhteisrahasto on keskeinen tuki-instrumentti Ukrainan hallituksen ja avunantajamaiden välillä sotatilanteessa. Sodan myötä nopeasti muuttuvassa tilanteessa korostuu tarve rahaston joustavuudelle ja sopeutumiskyvylle. Suomen tavoitteena Ukrainassa on Ukrainan yhteiskunnan resilienssin ja omien reformien pitkäjänteinen tukeminen. Maastrategian tavoitteita ovat Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin palauttaminen sekä kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen, Suomen ja Ukrainan kahdenvälisten suhteiden vahvistaminen ja yhteistyön laajentaminen, yhteiskunnan kestokyvyn ja kansalaisten elinolojen parantaminen sekä Euroopan unionin ja Ukrainan välisten suhteiden vahvistaminen. Hanke tukee Suomen ylivaalikautisia kehityspoliittisia tavoitteita rauhanomaisten demokraattisten yhteiskuntien ja kestävän talouden tukemiseksi.

Rahoituspäätös

15 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%
  • Julkinen varainhoito (PFM) 50%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501393

Tunnus

UHA2022-016465

Sivua muokattu

02.11.2022