Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistaminen kansalaisten voimaannuttamiseksi, vaihe III

Kuvaus

UNDP:n toimeenpanema hanke " Oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistaminen kansalaisten voimaannuttamiseksi, vaihe III" on jatkoa v. 2014-2022 toteutetuille edellisille vaiheille. Hankkeen keskeisinä tavoitteina on taata haavoittuvimman väestönosan, kuten syrjäseutujen naisten ja vammaisten, pääsy oikeuspalvelujen piiriin. Ilmainen oikeusapujärjestelmä saatiin luotua Suomen ja Sveitsin rahoittamien hankkeiden yhteistyönä 1. vaiheessa. Kolmannessa vaiheessa korostuu oikeusapujärjestelmän kehittäminen kestäväksi siten, että sen rahoitus ja ylläpito voidaan siirtää Tadzhikistanin valtiolle. Vaikka maan lainsäädännössä ja valtion uudistushankkeissa on edistytty, keskeiset haasteet liittyvät uudistusten toimeenpanoon ja rahoituksen niukkuuteen sekä instituutioiden ja ammatillisen osaamisen heikkoon kapasiteettiin. Hankkeen tavoitteena on jatkaa ilmaisen oikeusavun tarjontaa, tukeaTadzhikistanin liittymistä kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sekä niiden noudattamista, vahvistaa oikeusasiamiehen toimiston kapasiteettia sekä tukea alueellisten, valtion ja kansalaisten välillä käytävien oikeusvaltiodialogien järjestämistä eri puolilla maata. Suomen rahoitus on 1,5 milj. euroa vuosille 2022-2025.

Rahoituspäätös

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67102205

Tunnus

UHA2022-004191

Sivua muokattu

21.10.2022