SWV Katastrofivalmiuden lisääminen tulva-alttiissa piirikunnissa Zimbabwessa monitasoisen kapasiteetin vahvistamisen kautta
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.03.2019

SWV Katastrofivalmiuden lisääminen tulva-alttiissa piirikunnissa Zimbabwessa monitasoisen kapasiteetin vahvistamisen kautta

Kuvaus

Mbiren ja Muzarabanin piirikunnat (district) Zimbabwessa ovat äärimmäisen alttiita luonnonkatastrofeille, jotka ovat seurausta ilmastonmuutoksesta, erityisesti tulville ja kuivuudelle. Katastrofivalmius oli jäänyt paljolti huomiotta alueella toimivien organisaatioiden yrittäessä reagoida meneillään oleviin kriisitilanteisiin. Alueen yhteisöjen riski toistuville katastrofeille ja vähäinen investoiminen niihin valmistautumiseen lisää tarvetta suuriin avustusoperaatioihin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Projekti keskittyy institutionaalisen kapasiteetin tehokkaampaan katastrofivalmiuteen, yhteisöjen kapasiteettiin ja varhaiseen reagoimiseen, vaikuttamistyöhön strategisten kumppanuuksien suhteen, sekä käteisrahavalmiuteen. Projekti toteutetaan läheisessä yhteistyössä hallituksen Pelastuspalveluosaston (Department of Civil Protection) sekä 10 suojelualueen (ward) yhteisöjen kanssa vahvistamalla kotitalouksien katastrofivalmiutta koulutuksen (DRR in Education) kautta sekä opettamalla ja ohjaamalla harjoittamaan maataloutta, joka kestää paremmin kuivuutta ja tulvia. Suorien hyödynsaajien kokonaismäärä 31.696 yhteisön jäsentä (54% naisia, 46% miehiä). Heistä vammaisten hyödynsaajien arvioitu määrä 5%.Hankkeen kokonaisbudjetti on 777 778 euroa, josta Suomen World Visionin osuus on 58 333 euroa.

Rahoituspäätös  28.03.2019

19 444 €

Kohdemaa

Zimbabwe

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Katastrofivalmius 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Suomen World Vision

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

26518909

Tunnus

UHA2018-006173

Sivua muokattu

12.04.2019