Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki syyrialaisnaisille kohti rauhaa

Kuvaus

UN Womenin toteuttama hanke tukee syyrialaisnaisten rauhanrakennusta. Kyseessä on kolmas vaihe samasta hankkeesta, joka pohjautuu YK:n turvaneuvoston päätöslauselman 2254 mukaisesti Syyrian poliittisen prosessin edistämiseen. Hankeen tavoitteena on 1) parantaa syyrialaisten naisjärjestöjen resursseja ja vaikuttamiskykyä, 2) syyrialaisten naisjohtajien mukaan pääsy poliittiseen prosessiin ja Syyrian tulevaisuutta koskeviin keskusteluihin, 3) tiedon tuottaminen sukupuolten tasa-arvosta, naisten oikeuksista, poliittisesta osallistumisesta sekä sosiaalis-taloudellisista kysymyksistä Syyriassa sekä 4) kansainvälisten tahojen koordinoinnin kehittäminen koskien Syyrian tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämistä. Hankkeesta hyötyvät syyrialaiset naisjohtajat ja –aktivistit, syyrialaiset naisjärjestöt sekä syyrialaiset naiset. Hankkeen budjetti on 2,1 miljoonaa euroa vuosille 2022-2025.

Rahoituspäätös

2 100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 40%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 30%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%

Erityinen kohderyhmä

  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n tasa-arvojärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

57300449

Tunnus

UHA2022-003122

Sivua muokattu

06.10.2022