Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.02.2019

Toiminta-avustus/Suomen UN Women ry

Kuvaus

Suomen UN Women – Finlands UN Women ry on yksi UN Womenin kansallisista komiteoista. Kansalliset komiteat tukevat UN Womenin työtä tiedottamalla, keräämällä varoja sen ohjelmiin kehitysmaissa ja konfliktialueilla sekä tekemällä vaikuttamistyötä tasa-arvokysymysten huomioimiseksi kehityspolitiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Järjestö on ainoita suomalaisia kehityskysymysten parissa toimivia naisten ja tyttöjen asemaan keskittyviä järjestöjä. Naisten ja miesten välisen eriarvoisuuden vähentäminen on yksi kestävän kehityksen tavoitteista ja Suomen kehityspolitiikan painopistealueista. Kansallinen komitea johtaa kansalaisjärjestöjen ja tukijoiden verkostoa, joka seuraa YK:n Naiset, rauha ja turvallisuus 1325 päätöslauselman toimeenpanoa ja Suomen toimintaohjelman toteutusta. Suomen UN Women käyttää toiminta-avustuksen yleishallintokuluihinsa sekä kehitysviestintä- ja globaalikasvatustoimintaansa. Vuonna 2019 järjestön viestintä keskittyy erityisesti innovaatioihin tasa-arvon puolesta ja vuonna 2020 tasa-arvoon mediassa (Pekingin julistus ja toimintaohjelma 25 vuotta). Vuonna 2018 Suomen UN Womenin kehitysviestintä ja globaalikasvatus keskittyi temaattisesti ilmastonmuutokseen ja siihen, miten se liittyy sukupuolten tasa-arvoon. 1325-verkosto mm. Suomen nuoret, rauha ja turvallisuus 2250-verkoston ensimmäistä toimintaohjelmaa ja oli mukana päivittämässä EU:n strategisen 1325-kehikkoa. Toiminta-avustusta koskevat valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot ja toiminta-avustuksen lisäehdot. Suomen UN Women saa toimintatukea vuosina 2019 ja 2020 € 155 000/vuosi eli yhteensä 310 000 euroa.

Lisätietoa

www.unwomen.fi

Rahoituspäätös  08.02.2019

310 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 25%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät järjestöt 75%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen UN Women Finlands UN Women ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89845701

Tunnus

UHA2018-007768

Sivua muokattu

13.02.2019