Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.02.2019

Toiminta-avustus/Suomen Pakolaisapu ry

Kuvaus

Suomen Pakolaisapu on kansainvälisen pakolaistyön asiantuntija, jonka tärkein tehtävä on edistää pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia. Suomen Pakolaisapu tekee tiiviisti yhteistyötä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n (United Nations High Comissioner for Refugees) kanssa ja järjestö on UNHCR:n virallinen edustaja pakolaisasioiden tiedotuksessa Suomessa. Pakolaisapu tarjoaa tietoa mm. toteuttamastaan kehitysyhteistyöstä, pakolaisuuteen liittyvien taustatekijöiden yhteyksistä kehitysyhteistyöhön, pakolaisten elämästä kriisialueilla sekä herättää asioista keskustelua. Pakolaisavun työ kotimaassa sisältää myös koulutusta. Järjestön kansainvälinen työ on aikuiskoulutusta pakolaisleireillä ja nuorisotyötä sekä paluumuuttajayhteisöjen tukemista kriiseistä toipuvissa yhteiskunnissa. Toiminta-avustuksen avulla vuosina 2019-20 Pakolaisapu mm. jatkaa viestintä-strategiansa uudistamista, kansainvälisen toimintansa hyödyntämistä varsinkin kotimaan viestinnässä sekä toiminnan YK-linkin ja tiiviin UNHCR-kumppanuuden tukemista. Vuonna 2018 Pakolaisapu vahvisti hallintoaan mm. uusimalla henkilöstöhallintoaan sekä tehostamalla taloushallintoa ja -raportointia. Lisäksi järjestö organisoi UNHCR:n kanssa konsultaation monitoimijayhteistyöstä (Multi Year - Multi Partner Plan) Helsingissä. Toiminta-avustusta koskevat valtionavustusten käyttöä koskevat yleisehdot ja toiminta-avustuksen lisäehdot. Suomen Pakolaisapu ry saa toiminta-avustusta 248 000 euroa/vuosi eli yhteensä 496 000 euroa vuosille 2019 ja 2020.

Lisätietoa

www.pakolaisapu.fi

Rahoituspäätös  08.02.2019

496 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen pakolaisapu

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89845901

Tunnus

UHA2018-007765

Sivua muokattu

13.02.2019