Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.03.2017

Presidentti Halosen kehityspoliittisiin tehtäviin liittyvä tuki

Kuvaus

Presidentti Halosella on lukuisia kehityspoliittisia luottamustehtäviä. Hän on mm. YK:n pääsihteerin Every Women Every Child -liikkeen ohjausryhmän varapuheenjohtaja ja WHO:n ja OHCHR:n Terveys ja ihmisoikeudet -työryhmän rinnakkaispuheenjohtaja. Hän toimii aktiivisesti Sustainable Development Solutions verkostossa ja on usean kansainvälisen kestävän kehityksen parissa työskentelevän järjestön hallituksessa. Halonen on myös YK:n nimeämä Drylands Ambassador sekä Global Champion for Disaster Risk Reduction. Lisäksi presidentti Halosella on kansainvälisiä puhetilaisuuksia liittyen mm. entiseen tehtäväänsä YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen paneelin rinnakkaispuheenjohtajana. Esityksiä uusista tehtävistä sekä puhe- ja osallistumispyyntöjä tulee jatkuvasti lisää. Presidentti Haloselle on osoitettu UM:stä (KEO-40) virkamiesapua tehtäviensä hoitamisessa. Esitetty hanketuki (30 000 euroa) kohdistuu presidentin kehityspoliittisten toimien hoitamiseen. Hankerahoituksesta on tarkoitus kattaa presidentin ja hänelle osoitetun virkamiehen matkakuluja siltä osin, kun niitä ei saada katettua kutsuvien tahojen toimesta, sekä muita mahdollisia vaikuttamistoimintaan liittyviä OSA-kelpoisia kuluja. Tämä hanke mahdollistaa kehityspoliittisen vaikuttamisen korkealla tasolla Suomen kehityspoliittisen selonteon mukaisten tavoitteiden edistämiseksi, erityisesti ihmisoikeuksien, naisten ja tyttöjen aseman edistämisen, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien, ilmastonmuutoksen sekä yleisesti YK:n kestävän kehityksen agendan toimeenpanon osalta.

Rahoituspäätös  28.03.2017

30 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Lisääntymis-, äitiys-, vastasyntyneen ja lapsiterveys

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89892105

Tunnus

UHA2017-000537

Sivua muokattu

28.03.2019