Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Oikeuspalvelujen saatavuuden laajentaminen oikeudelliseksi voimaannuttamiseksi, 3. vaihe

Kuvaus

UNDP:n oikeussektorin hanke on jatkoa v. 2014-2022 toteutetuille aiemmille vaiheille, joissa käynnistettiin valtion maksuton oikeusapujärjestelmä siviilitapauksiin liittyen, tuettiin perheväkivaltaa koskevan lain valmistelussa, autettiin Kirgisiaa YK:n vammaisia henkilöitä koskevan yleissopimuksen ratifioinnissa sekä parannettiin virkamiesten ja väestön oikeustietoutta. Keskeisiä hyödynsaajia ovat olleet syrjäseutujen haavoittuvat ryhmät, kuten maaseudulla asuvat naiset ja vammaiset, joiden tietoisuus omista oikeuksistaan ja pääsy oikeuspalvelujen piiriin on usein heikkoa. Vaiheessa III jatketaan aiempien vaiheiden työtä, ja keskeisenä tavoitteena on turvata ilmaisen oikeusapujärjestelmän kestävyys. Oikeusalan instituutioiden henkilöstöä koulutetaan ja laatustandardeja kehitetään. Kansalaisyhteiskuntaa koulutetaan ja informoidaan kansalaisten oikeuksiin liittyvissä kysymyksistä ja velvoitteista. Hankkeen budjetti on 1,5 milj. euroa v. 2022-24.

Rahoituspäätös

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67302608

Tunnus

UHA2022-004207

Sivua muokattu

02.08.2022