Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

UNDP/Kauppaa tukeva kehitysyhteistyöohjelma Keski-Aasiassa, V-vaihe

Kuvaus

UNDP:n toteuttama kauppaa tukeva kehitysyhteistyöohjelma Aid for Trade käynnistyi vuonna 2009 kattaen aluksi yhdeksän maata Itä-Euroopassa, Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasiassa. Vaiheissa I-II (2009-2013) käynnistettiin maittain räätälöityjä pilottihankkeita yksityissektorin ja erityisesti maatalous¬sektorin ulkomaankaupan kehittämiseksi. Vaihe III (2014-2018) keskittyi Keski-Aasian köyhimpiin maihin Kirgisiaan ja Tadzhikistaniin, sekä rajakaupan myötä myös Uzbekistaniin. IV-vaiheen aikana (2018-2022) Uzbekistan otettiin mukaan ohjelmaan täysimääräisesti. Ohjelmassa on saavutettu hyviä tuloksia ja yritykset ovat onnistuneet kasvattamaan vientiään sekä luomaan uusia työpaikkoja. Hankkeen V-vaiheessa v. 2022-2025 yhteistyötä jatketaan Kirgisiassa, Tadzhikistanissa ja Uzbekistanissa. Tavoitteena on edistää paikallisten maatalous- ja elintarvikealan sekä muiden pienyrittäjien kilpailukykyä parantamalla tuotteiden laatua ja markkinointia. Viennin kasvattamisen lisäksi tavoitteena on lisätä uusia, ihmisarvoisia työpaikkoja. Maataloustuotteiden kehittämisessä keskitytään ekologisiin tuotteisiin. Naisyrittäjien osuutta pyritään lisäämään. Aid for Traden V-vaihe vahvistaa tulosten kestävyyttä ja lisää Keski-Aasian maiden keskinäistä yhteistyötä. Hankkeen kesto on neljä vuotta (2022-2025). Hanke edistää Suomen kehityspolitiikan prioriteettia II ”Kehitysmaiden talouden perustan vahvistaminen ja työpaikkojen luominen”. Suomi on rahoittanut vaiheita I-IV yhteensä n. 21 milj. eurolla. Viidennen vaiheen budjetti on 6 800 000 euroa.

Rahoituspäätös

6 800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 65%
  • Liike-elämän hallinto 20%
  • Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen 15%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89856901

Tunnus

UHA2022-003426

Sivua muokattu

02.08.2022