Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki WFP:n kouluruokaohjelmille ja -toiminnoille 2022

Kuvaus

Ulkoministeriö tukee WFP:n kouluruokaohjelmia ja -toimintoja 1 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Kouluruokailu tarjoaa monissa hauraissa maissa useille lapsille päivän ainoan ravinnonlähteen ja luo siten perheille kannustimen viedä lapsensa kouluun. Kouluruokailu tukee erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä ja vahvistaa siten myös suojelua. Kansainvälistä kouluruokatyötä tehdään vuonna 2021 perustetun kouluruokakoalition toimesta, jonka sihteeristöä hallinnoi WFP ja sen yhteispuheenjohtajina toimivat Suomi ja Ranska. Koalition työllä pyritään mm. lisäämään kouluruokailun kattavuutta ja resursointia kaikista hauraimmista maista. Suomen tuesta 0,5 milj. euroa ohjataan kouluruokakoalition sihteeristön työn tukemiseen ja 0,5 milj. euroa WFP:n maatason kouluruokaohjelmiin korvamerkitsemättömänä.

Rahoituspäätös

1 000 000 €

Toimiala

  • Kouluruokailu 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Maailman ruokaohjelma

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89893272

Tunnus

UHA2022-002841

Sivua muokattu

29.07.2022