Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

FAO Metsätietohanke

Kuvaus

Metsätiedon kartoitushanke kehitysmaissa. Metsien ennallistaminen mm. ilmastonmuutoksen hillinnässä. FAO:n metsätietohankkeella (Enhancing accuracy, accessibility and transparency of global forest resources data with technical innovations – a focus on joining forces in Africa) kasvatetaan ja parannetaan globaalin metsävaratiedon käyttöä, ajantasaisuutta, tarkkuutta, helppopääsyisyyttä ja läpinäkyvyyttä teknisten innovaatioiden ja kaikille ilmaisten ohjelmistojen avulla pääasiassa Afrikan maissa. Metsäkadon ja siihen liittyvän monimuotoisuuskadon pysäyttäminen ovat kestävän kehityksen tavoiteohjelman keskeisiä päämääriä. Hankkeen toteuttamisen hyödyt ovat globaalit, mutta hanke keskittyy erityisesti vahvistamaan parinkymmenen Afrikan vähiten kehittyneen maan teknistä ja toiminnallista osaamista koskien metsätiedon keräämistä, aineiston työstämistä ja tuloksista raportointia kansallisissa ja kansainvälisissä prosesseissa.Esitetty hanke hyödyttää kaikkia muitakin maita ja vastaa myös YK:n ilmasto-, aavikoitumis- ja biodiversitettisopimusten tietotarpeisiin. Hankkeen pääpaino on metsävaratiedon käyttäminen ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hanke on ihmisoikeussensitiivinen ja huomioi sukupuolten välistä tasa-arvoa, voimaannuttaa tiedon lisäämisen kautta aftrikkalaisten naisten sekä alkuperäiskansojen asemaa. Suomalaiset asiantuntijat ja instituutiot (mm. LUKE) ovat olleet keskeisiä yhteistyökumppaneita aikaisemmassa yhteistyössä. Tätä yhteistyötä on tarkoitus jatkaa. Suomi tukee FAO:n metsätiedon kartoitushanketta vuonna 2021 kahdella (2) miljoonalla eurolla.

Rahoituspäätös

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

  • Metsäntutkimus 80%
  • Metsätalouden kehittäminen 20%

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89893251

Tunnus

UHA2021-005309

Sivua muokattu

28.07.2022