Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

EU:n Pegase-mekanismi

Kuvaus

Suomi tukee Palestiinan valtionrakennusta osallistumalla EU:n Pegase-mekanismin suoraan taloudelliseen tukeen. Tuella katetaan Palestiinalaishallinnon valtionbudjetin juoksevia kustannuksia. Tavoitteena on vahvistaa Palestiinan instituutioiden tehokkuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä tasa-arvoista ja inklusiivista peruspalvelujen saatavuutta. Pegase-mekanismin kautta voidaan tukea 1) virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden maksua, 2) sosiaaliturvaa köyhille perheille ja 3) erikoissairaanhoidon tarpeessa olevien ihmisten hoitoa Itä-Jerusalemin sairaaloissa. Suomen tuki 1,678 MEUR v. 2022 kohdistuu jälkimmäiseen eli erikoissairaanhoitoon, samalla pitäen yllä Itä-Jerusalemin palestiinalaissairaaloiden verkostoa.

Rahoituspäätös

1 678 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lääketieteelliset palvelut 75%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 25%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset

Rahoituskanava

  • Euroopan unioni
  • Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85906219

Tunnus

UHA2022-002724

Sivua muokattu

08.06.2022